Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Tập Vở học sinh dùng cho học sinh cấp 2, cấp 3 ( dòng sản phẩm định lượng 60, 70, 80)

Vở học sinh Shin - Cậu bé bút chì 96 trang

Vở học sinh Shin - Cậu bé bút chì 96 trang

Vở học sinh Shin - Cậu bé bút chì 96 trang, định lượng 120 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Búp Măng 96 trang

Vở học sinh Búp Măng 96 trang

Vở học sinh Búp Măng 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Gấu Dâu 96 trang

Vở học sinh Gấu Dâu 96 trang

Vở học sinh Gấu Dâu 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Gấu Mèo 200 trang

Vở học sinh Gấu Mèo 200 trang

Vở học sinh Gấu Mèo 200 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Shin 96 trang

Vở học sinh Shin 96 trang

Vở học sinh shin 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Mèo Vip 96-200 Trang

Vở học sinh Mèo Vip 96-200 Trang

Vở học sinh Mèo Vip 96-200 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Khoa Học 96-200 Trang

Vở học sinh Khoa Học 96-200 Trang

Vở học sinh Khoa Học 96-200 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh ABC 96-200 Trang

Vở học sinh ABC 96-200 Trang

Vở học sinh ABB 96-200 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Bốn Mùa 96 trang

Vở học sinh Bốn Mùa 96 trang

Vở học sinh Bốn Mùa 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 2
  • Tổng truy cập | 150919