Công ty TNHH MTV - SX in bao bì Minh Gia Phát

Vở Học Sinh

Vở học sinh Oh Baby 96 trang

Vở học sinh Oh Baby 96 trang

Vở học sinh Oh Baby 96 trang, định lượng 100 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh MONOKURO BOO  96 trang

Vở học sinh MONOKURO BOO 96 trang

Vở học sinh MONOKURO BOO 96 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Lucky  96 trang

Vở học sinh Lucky 96 trang

Vở học sinh Lucky 96 trang, định lượng 70 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở Học Sinh Góc phố 200 trang

Vở Học Sinh Góc phố 200 trang

học sinh Góc phố 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 175x250 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở Học Sinh Teddy 96 trang

Vở Học Sinh Teddy 96 trang

Vở học sinh Gấu Teddy 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở Học Sinh ABC 96 trang

Vở Học Sinh ABC 96 trang

Vở học sinh ABC 96 trang, định lượng 80 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở Học Sinh Điểm 10 96 trang

Vở Học Sinh Điểm 10 96 trang

Vở học sinh Điểm 10 96 trang, định lượng 100gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Dâu Tây  96 trang

Vở học sinh Dâu Tây 96 trang

Vở học sinh Dâu Tây 96 - 200 trang, định lượng 60 gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
Vở học sinh Bé Ngoan 96 trang

Vở học sinh Bé Ngoan 96 trang

Vở học sinh Bé Ngoan 96 trang, định lượng 100gsm, độ trắng 90-92, kích thước 155x205 mm, chuẩn không lem, chuẩn chất lượng, chuẩn định lượng
2016 Copyright Minh Gia Phát, All Right Reserved. Design by Nina
  • Đamg Online | 6
  • Tổng truy cập | 150929